Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland staat voor veilig verkeer. Voor kinderen, ouders, jongeren, ouderen, fietsers, automobilisten, bromfietsers, kortom voor iedereen. Veilig verkeer betekent vooral het zoeken van een goed evenwicht.

Want iedereen heeft ruimte nodig in het verkeer. En iedereen wil zich veilig in het verkeer kunnen bewegen.

 

Homepage van de Gemeente Barneveld , totaal 52.000 inwoners en bestaat uit de volgende dorpen: Barneveld, Voorthuizen, Kootwijkerbroek, Garderen, Stroe, Terschuur, Zwartebroek, De Glind en Industrieterrein Harselaar.

 

 

Politie Gelderland-Midden

Politieregio Gelderland-Midden wonen ruim 640.000 inwoners in zestien gemeenten. Ede, Barneveld, Nijkerk, Renkum, Scherpenzeel, Wageningen, Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar, Lingewaard en Overbetuwe.

 

 

ROVG

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) is een samenwerkingsverband tussen overheden, politie, justitie en de particuliere organisaties op verkeersgebied in de provincie Gelderland. Samen werken ze aan meer verkeersveiligheid in de provincie.

 

Stichting TeamAlert

TeamAlert spreekt jongeren aan op hun verantwoordelijkheid en stelt de verkeersveiligheidsproblematiek onomwonden aan de orde. Dit doet TeamAlert op een originele en eigentijdse manier. TeamAlert is hiertoe in staat, aangezien zij gerund wordt door jongeren die dezelfde belevingswereld hebben als haar doelgroep. Hierdoor kan TeamAlert  haar boodschap op realistische en effectieve wijze onder de aandacht  brengen. In haar campagnes en acties gebruikt TeamAlert nooit het wijzende vingertje, wel originaliteit en humor. Dit gaat samen met een realistische en informatieve boodschap die jongeren doet inzien dat het verkeer in Nederland een serieuze aangelegenheid is.

 

 

CROW

Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

CROW komt in beeld zodra partijen, overheid en bedrijfsleven samenkomen bij ontwerp, aanleg en beheer van wegen en verkeers- en vervoersvoorzieningen.

 

 

 

ANWB

De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging die met een unieke mix van beïnvloedende en dienstverlenende activiteiten de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Bij dat werk wil de ANWB tevens een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving.

 

 

SWOV

De SWOV is het nationale wetenschappelijke instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Het is de taak van de SWOV met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

 

 

Vianorm

ViaNorm B.V. is een onafhankelijke beoordeling & certificering organisatie actief in de mobiliteitssector. ViaNorm is opgericht op initiatief van onder andere de BOVAG, TLN en VVN. Deze organisaties zijn samen met de RAI vertegenwoordigd in het bestuur.

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu vh Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Verkeer en Waterstaat zorgt dat de fysieke basis, het fundament van Nederland, solide is en dat wij ons vlot kunnen verplaatsen, zodat wij hier veilig kunnen leven en werken. Verkeer en Waterstaat draagt daarmee bij aan een dynamische en duurzame samenleving. Het motto van het departement luidt: Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Met deze link wordt u door verwezen naar “Verkeersveiligheid”.

Voor nieuw regels en verkeersborden linken naar  “Veiligheid in en om de auto

 

Verkeerseducatieloket

Het Verkeerseducatieloket helpt verkeerseducatie op de Gelderse basisscholen een permanente plaats te geven.

Het Verkeerseducatieloket is opgericht door het ROVG, het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Gelderland. Het loket is bedoeld voor iedereen die bij verkeerseducatie betrokken is: schoolteam,(verkeers) ouder, verkeersregelaar, politieagent, wegbeheerder.

 

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer voorziet de decentrale overheden van benodigde kennis en netwerken bij het ontwikkelen en realiseren van hun verkeers- en vervoersbeleid. Daarbij staat de huidige en toekomstige klantvraag centraal.

 

Stichting Consument en Veiligheid

Consument en Veiligheid werkt aan het verbeteren van veiligheid door het verminderen van het aantal ernstige ongevallen. In privésituaties, op het werk, in de zorg, in het onderwijs, tijdens het sporten en in het verkeer.

 

Halfords

Halfords en VVN (Veilig Verkeer Nederland) streven gezamenlijk naar een grotere verkeersveiligheid in Nederland. Dit voornemen werd in Huizen bekrachtigd. Paul Burger, algemeen directeur Halfords, en Joop Goos, algemeen directeur VVN, ondertekenden een contract voor een langdurige samenwerking gericht op het bevorderen van auto- en fietsveiligheid in Nederland

 

Blijf Veilig Mobiel

Blijf Veilig Mobiel! Is een programma ter bevordering van mobiliteit van senioren.

Het programma Blijf Veilig Mobiel (BVM), dat door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat mede ondersteund wordt. Dit programma beoogt de verkeersveiligheid van senioren te verbeteren door een bijdrage te leveren aan de afname van het ongevalsrisico voor senioren, bij gelijkblijvende of toenemende mobiliteit. Het sluit daarbij aan bij wat er op veel plaatsen in het land op het gebied van mobiliteit voor senioren al gebeurt.

Landelijk programma gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid van senioren haalbaar is, heeft ANBO in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een kerngroep in het leven geroepen bestaande uit: vertegenwoordigers van de ANWB, Fietsersbond, PCOB, Unie KBO, Viziris, VVN en het Ministerie V&W(als adviseur). Daarnaast is contact gelegd met het LOVG en LOVE voor de noodzakelijke afstemming met de ROV’s

 

 

SUNflower project

Onder leiding van het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling in verkeersveiligheid op internationaal niveau. In drie opeenvolgende internationale projecten is nagegaan aan welke factoren de onderlingen verschillen liggen en wat andere landen daarvan kunnen leren en hoe we die factoren kunnen concretiseren en meten. Deze zogeheten SUNflower-projecten.

Deze projecten worden uitgevoerd onder leiding van de SWOV en met financiële steun van de Europese Commissie

 

SWOB

De Stichting Welzijn Ouderen Barneveld stelt zich ten doel om ouderen in alle woonkernen van de gemeente Barneveld ondersteuning te bieden bij hun wens zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en de regie over het eigen leven te blijven behouden. Tevens is de stichting erop gericht sociale integratie en participatie van ouderen te bevorderen en hen mogelijkheden bieden deel te nemen aan het sociaal-maatschappelijk leven.   

 

 

Vrijwilligers Centrale Barneveld (VCB)

De VCB heeft als doelstelling het stimuleren en ontwikkelen van vrijwilligerswerk in de gemeente Barneveld.

 

Fietsersbond

De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland met ruim 30.000 leden. De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers.De Fietsersbond geeft voorlichting over fietsproducten (De Vraagbaak). Leden ontvangen tweemaandelijks het tijdschrift Vogelvrije Fietser, boordevol fietsersnieuws en krijgen korting bij 500 fietsenwinkels in Nederland.

 

Weblog Landelijk Steunpunt Verkeersouders

 

Landelijk Steunpunt Verkeersouders te Amersfoort

Telefoon 088 526 27 37

Het LSV is telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 9.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens de schoolvakanties is het Steunpunt gesloten.

 

Word donateur van Veilig Verkeer Nederland !!