counter and web stats Manifest VVN
Sitemap

website update van:

31-03-2010

info@vvnbarneveld.nl

site update met RSS-feed

RSS-feed

© 2008-2010 VVN Barneveld

VVN Barneveld.
Bestuur.
Thema's.
Basisscholen.
BROEM-Seniorenrit.
Scootmobiel.
VOS project.
Veilig Honk.
VVN in het nieuws.
Diversen.
Activiteiten agenda.
Links.
Contact.
Inloggen.
Afdeling Barneveld
VVN

Politiek Barneveld en VVN Barneveld

De gemeenteraadsverkiezingen zijn een goede aanleiding om de bevordering van de kwaliteit van de leef omgeving, dus het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeenten, bij de lokale politieke partijen onder de aandacht te brengen. Immers de lokale politieke partijen zijn nu ook bezig om de verkiezingsprogramma’s vast te stellen.

 

Het manifest is door de werkgroep gemeenteraadsverkiezingen van VVN ontwikkeld. Het voorstel voor het manifest is door het landelijk bestuur op 14 mei 2009 vastgelegd.

 

Het manifest werd op donderdag 28 mei 2009 verzonden door het landelijk steunpunt aan de griffiers van de gemeente, die als bijzondere taak hebben alle post direct naar de politieke partijen door te sturen. Ook de politieke partijen van wie wij reeds een email adres hebben, ontvangen de mailing. Het manifest zal ook in Veiligheid Voorop en op de website geplaatst worden.

 

Met deze actie geven wij een eerste aanzet om verkeersveiligheid bij de politieke partijen extra aandacht te geven. Als bestuur of als lokale vrijwilliger zijn wij op de hoogte van de lokale situatie. Wij kennen het lokale netwerk en hebben contacten met politieke partijen bij wie  wij verkeersveiligheid onder de aandacht brengen.

 

VVN Barneveld heeft het manifest per mail naar het College van Burgemeester en Wethouders en alle Raadsleden van de Gemeente Barneveld per mail gestuurd. Via deze site volgen wij de politieke partijen met betrekking tot verkeersveiligheid.

 

Met de TAB Manifest  kunt het manifest lezen en tevens ons begeleidend schrijven lezen welke wij naar de politiek van Barneveld gestuurd hebben.