27 augustus 2012

 

“De scholen zijn weer begonnen’ campagne

Maandag 27 augustus 2012 geeft verkeerswethouder Van Daalen met kinderen van de Dr. W. van den Berghschool het regionale startsein voor de Gelderse ‘De scholen zijn weer begonnen’ campagne. Via een opvallende stop- en oversteekactie bij de oversteekplaats aan de Rembrandtstraat in Voorthuizen attenderen wethouder en kinderen tussen 11.30 en 12.15 uur passerende automobilisten op de start van het nieuwe schooljaar. De leerlingen die aan de actie deelnemen gaan meestal zelfstandig -lopend of fietsend- naar school en nemen actief deel aan het verkeer. Totaal vinden tussen 16 en 31 augustus bij zes basisscholen verspreid over heel Gelderland dergelijke acties plaats. De campagne is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland en vindt in Gelderland jaarlijks plaats in ROVG-verband, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Zij werken hierbij nauw samen met verkeersouders, basisscholen, politie en gemeenten.

Voor meer info en film zie:

http://www.vvnbarneveld.nl/descholenzijnbegonnen.html

 

17 mei 2010

Nieuwe kleding voor VVN afdeling Barneveld

 

VVN afdeling Barneveld treedt steeds meer naar buiten.  Om als eenheid naar buiten te treden  en voor de herkenbaarheid van Veilig Verkeer Nederland heeft het bestuur van de afdeling Barneveld besloten om  voor bestuursleden en vrijwilligers nieuwe jacks aan te schaffen.

 

De nieuwe 4-Seizoenjack met afritsbare is het gehele jaar door bruikbaar en bestaat uit een waterafstotend buitenjack met afritsbare mouwen en reflectiebanden. Het binnenjack is van fleecemateriaal en kan uit het jack worden gehaald en los worden gedragen. Zowel het binnen- als het buitenjack zijn voorzien van het VVN-logo’s.

 

Deze kostbare aanschaf is versneld uitgevoerd in verband met het Verkeersexamen voor de basisscholen en daarom zoekt VVN afdeling Barneveld naar sponsoren.

 

Voor informatie kunt u een mailtje sturen naar: info@vvnbarneveld.nl

 

23-4-2010

 

De Nationale Straatspeeldag en de Buitenspeeldag zijn samengevoegd.

 

De Nationale Straatspeeldag en de Buitenspeeldag zijn samengevoegd. Veilig Verkeer Nederland slaat de handen voortaan ineen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jantje Beton, Scouting Nederland, Nickelodeon en de Vereniging Sport en Gemeenten.

 

De Nationale Straatspeeldag/Buitenspeeldag vindt plaats op woensdag 2 juni en heeft als thema 'oversteken'. Op deze dag is in heel Nederland de straat van de kinderen. Met allerlei acties vragen zij aandacht voor verkeersonveilige situaties en voor een veilige buitenspeelplek. Vanaf begin april kunt u zich voor de actie aanmelden via www.buitenspeeldag.nl.

 

Lees het persbericht

 

ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ

31-3-2010

BROEM-Seniorenrit uitgesteld.                                                                               

 

Na een grondige voorbereiding hebben wij toch besloten om onze BROEM-seniorenrit van 12 april te moeten uitstellen .

Mogelijk vindt er een BROEM-dag plaats in het najaar van 2010.

Met onze excuses.

 

Voor informatie over BROEM klik hier!

 

 

 

ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ

18-3-2010

Na een grondige inventarisatie ronde heeft Veilig Verkeer Nederland afdeling Barneveld besloten een nieuwe activiteit de scootmobiel cursus toe te voegen aan de huidige activiteiten zoals; Broem-Seniorenrit, Verkeersexamen voor groep 7 en 8, Vos-project (Veilig Op School) en Veilig Honk .

 

Motivatie

In 2008 waren er in Nederland zo’n 175.000 scootmobielen. De verwachting is dat er in 2030 ongeveer 600.000 zullen rondrijden. Per dag legt men gemiddeld 2,6 km af. Het doel waarvoor de scootmobiel wordt gebruikt is vergelijkbaar met het doel waarvoor de fiets gebruikt wordt: boodschappen doen, op bezoek of een ritje door de natuur. Circa een kwart van de scootmobielen wordt door mensen zelf aangeschaft.

De rest wordt verstrekt vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

 

Nieuwe training

Veilig Verkeer Nederland heeft een nieuwe training ontwikkeld, die scootmobiel gebruikers de kans geeft om hun kennis van de verkeersregels op te frissen en te oefenen met het gebruik van de scootmobiel in de praktijk. VVN Barneveld zal deze nieuwe cursus introduceren in Barneveld.  Tevens zullen wij deze cursus organiseren met de SWOB (Stichting Welzijn Ouderen Barneveld).

 

Met deze cursus beantwoord afdeling Barneveld aan de doelstelling van het ROVG (Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Gelderland). Het ROVG heeft als doelstelling om 500 scootmobiel cursisten in 2010 (2008 380 cursisten) op te leiden.

 

Introductie ESA voor scootmobiel

Tevens zal VVN Barneveld aandacht besteden aan ESA (Electronic Stabilty Assistent). Deze ESA is een veiligheidssysteem dat continue de status van een scootmobiel controleert of de rijrichting overeenkomstig is met de wens van de bestuurder.  Deze optie voor scootmobiel die veelal met 3 wielen uitgevoerd zijn, in verband met zijn wendbaarheid., maar daardoor ook gevoelig om  te kantelen.

Dankzij een Nijmeegse vinding hoeven scootmobiel rijders niet langer bang te zijn dat ze kantelen. De Electronic Stability Assistant, de ESA grijpt in als het voertuig dreigt om te vallen of uit de bocht dreigt te vliegen. Het apparaat zit in een klein kastje en meet de stand van het vervoermiddel ten opzichte van de ondergrond.

 

Wanneer

De cursus zal naar verwachting eind augustus of begin september 2010 op de nieuwe locatie van de SWOB in de Veluwehal plaats vinden.

 

Meer informatie:

Zie hiervoor onze homepage:  www.vvnbarneveld.nl/scootmobiel.html

of stuur ons een mail naar:  scootmobiel@vvnbarneveld.nl

ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ

2 februari 2010

 

Met ingang van vandaag is VVN Barneveld ook op uw mobiel te zien. Het ontwikkelen van een homepage welke ook op uw mobiel duidelijk te zien is werkt met andere standaarden dat de gebruikelijke homepage. Problemen als diverse grootte van schermen en protokollen maakt het ontwikkelen daarvan een behoorlijke uitdaging.

 

Onze homepage is te breiken op:

www.vvnbarneveld.param.mobi

 

Klik op de SmartPhone links om onze Mobiel Homepage te bekijken.

 

Graag horen wij van u wat u ervan vindt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ

8 januari 2010

Fors meer 65-plussers hebben een auto

 

In de periode 2000-2009 is het aantal 65-plussers met een personenauto fors gestegen. Onder 80-plussers is het autobezit zelfs verdubbeld. Op 1 januari 2009 stonden 1,1 miljoen particuliere personenauto’s op naam van een 65-plusser. Dit is een stijging van bijna 46 procent ten opzichte van 2000.

 

Het autobezit is het sterkst toegenomen onder 80-plussers, zo meldt het CBS. In de periode 2000-2009 verdubbelde het aantal auto’s bijna in deze groep naar 162,5 duizend. Bovendien hebben steeds meer personen van 90 jaar of ouder een auto. Begin 2009 waren dat er 7 duizend. Dat is bijna 2,5 keer zo veel als aan het begin van deze eeuw.

 

Oudere senioren maken veel minder kilometers met hun auto dan jongere. Met hun auto’s legden 80-plussers in 2008 gemiddeld ruim 5,2 duizend kilometer af, terwijl 65- tot 70-jarigen bijna twee keer zo veel kilometers maakten. Dat is nog altijd fors minder dan 18-65-jarigen: die reden in 2008 gemiddeld bijna 12,9 duizend kilometer met hun auto’s.

 

Oudere 65-plussers hebben oudere en lichtere auto’s dan jongere senioren. Auto’s van 65- tot 70-jarigen waren begin 2009 gemiddeld nog geen 9 jaar oud, terwijl die van 90-plussers gemiddeld bijna 13 jaar oud waren. De auto’s van deze oudere senioren waren bovendien gemiddeld bijna 155 kilo lichter dan die van 65- tot 70-jarigen.

 

 

 

Bron: verkeersnet.nl

 

ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ

 

7 januari 2010
Bestel verkeersexamens vóór 25 januari 2010

 

Op donderdag 15 april vindt de 78e editie van het verkeersexamen plaats. Opnieuw zullen duizenden leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs aan het examen meedoen. Om de examens op tijd aangeleverd te krijgen, kunnen basisscholen deze tot uiterlijk 25 januari bij Veilig Verkeer Nederland bestellen.

Webshop verkeersexamen 2010

Schriftelijk Verkeersexamen 2010

 

 

ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ

 

1 december 2009

 

Het praktijkexamen voor brom- en snorfietsers wordt uitgesteld van begin volgend jaar  tot 1 maart volgende jaar.

 

Vandaag maakte VVN op zijn web-site bekend dat erg jammer te vinden. Aangemomen wordt namelijk dat invoering van het praktijkexamen 10% reductie van het aantal slachtoffers zou opleveren. Dit zou leiden tot een besparing van jaarlijks 3 doden en 118 ziekenhuisgewonden onder 16-17-jarige brom- en snorfietsen en onder hun tegenpartij.

Uitstel betekent dat er mogelijk slachtoffers vallen die misschien voorkomen hadden kunnen worden. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat zal de Tweede Kamer binnenkort laten weten dat het examen pas op zijn vroegst op 1 maart wordt ingevoerd.

 

De BOVAG heeft dat te horen gekregen van het Ministerie van Verkeer. Rijscholen die hebben geïnvesteerd in de opleiding voor het praktijkexamen, zijn niet blij met het uitstel.

 

Vermoedelijk krijgt het Ministerie het wetsvoorstel niet op tijd rond. Verder zit de BOVAG nog met een aantal vragen, bijvoorbeeld over hoeveel leerlingen tegelijk de weg op mogen bij een les.

 

Met deze link is de mededeling van 19 januari 2009 te lezen van Minister Eurlings aan de Tweede Kamer over de invoering van het praktijkexamen op 1 januari 2010, welke nu uitgeteld wordt..

 

ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ

Met Veilig Verkeer Nederland TV informeren wij u over het werk dat onze vrijwilligers verzetten om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren. U kunt video's bekijken van onder meer acties, campagnes en educatief materiaal. Zo blijft u op de hoogte van het werk van Veilig Verkeer Nederland.

 

Veilig Verkeer Nederland kan deze acties tot stand brengen mede dankzij donateurs.

 

 

 

 

 

ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ

 

VVN commercialsBekijk hier de commercials van  VVN

 

 

 

 

 

 

 

ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ

 

 

© 2008-2010 VVN afdeling Barneveld info@vvnbarneveld.nl