18-3-2010

 

Na een grondige inventarisatie ronde heeft Veilig Verkeer Nederland afdeling Barneveld besloten een nieuwe activiteit de scootmobiel cursus toe te voegen aan de huidige activiteiten zoals; Broem-Seniorenrit, Verkeersexamen voor groep 7 en 8, Vos-project (Veilig Op School) en Veilig Honk .

 

Motivatie

In 2008 waren er in Nederland zo’n 175.000 scootmobielen. De verwachting is dat er in 2030 ongeveer 600.000 zullen rondrijden. Per dag legt men gemiddeld 2,6 km af. Het doel waarvoor de scootmobiel wordt gebruikt is vergelijkbaar met het doel waarvoor de fiets gebruikt wordt: boodschappen doen, op bezoek of een ritje door de natuur. Circa een kwart van de scootmobielen wordt door mensen zelf aangeschaft.

De rest wordt verstrekt vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

 

Nieuwe training

Veilig Verkeer Nederland heeft een nieuwe training ontwikkeld, die scootmobiel gebruikers de kans geeft om hun kennis van de verkeersregels op te frissen en te oefenen met het gebruik van de scootmobiel in de praktijk. VVN Barneveld zal deze nieuwe cursus introduceren in Barneveld.  Tevens zullen wij deze cursus organiseren met de SWOB (Stichting Welzijn Ouderen Barneveld).

 

Met deze cursus beantwoord afdeling Barneveld aan de doelstelling van het ROVG (Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Gelderland). Het ROVG heeft als doelstelling om 500 scootmobiel cursisten in 2010 (2008 waren 380 cursisten) op te leiden.

 

Introductie ESA voor scootmobiel

Tevens zal VVN Barneveld aandacht besteden aan ESA (Electronic Stabilty Assistent). Deze ESA is een veiligheidssysteem dat continue de status van een scootmobiel controleert of de rijrichting overeenkomstig is met de wens van de bestuurder.  Deze optie voor scootmobiel die veelal met 3 wielen uitgevoerd zijn, in verband met zijn wendbaarheid., maar daardoor ook gevoelig om  te kantelen.

Dankzij een Nijmeegse vinding hoeven scootmobiel rijders niet langer bang te zijn dat ze kantelen. De Electronic Stability Assistant, de ESA grijpt in als het voertuig dreigt om te vallen of uit de bocht dreigt te vliegen. Het apparaat zit in een klein kastje en meet de stand van het vervoermiddel ten opzichte van de ondergrond.

 

Wanneer

De cursus zal naar verwachting in april 2015 aan de Kweekweg van Vestiging van Norschoten.

Meer informatie:

Zie hiervoor onze homepage:  www.vvnbarneveld.nl/scootmobiel.html

of stuur ons een mail naar:  scootmobiel@vvnbarneveld.nl

 

Jaarlijks 1.200 slachtoffers in ziekenhuis na ongeval met de scootmobiel!

 

Het aantal scootmobielen in Nederland wordt geschat op 180.000 en jaarlijks komen er ca. 35.000 bij! Dat is 19%!

 

Veilig Verkeer Nederland vindt de stijging van het aantal verkeersdoden onder de bestuurders van gehandicaptenvoertuigen van 11 naar 21 zorgwekkend. Scootmobielen zijn de meest gebruikte gehandicaptenvoertuigen. Veilig Verkeer Nederland vindt dat er met het oog op de vergrijzing meer aandacht moet worden gegeven aan de veiligheid van de scootmobiel en zijn bestuurder. Wij pleiten er dan ook voor dat iedereen die gebruik maakt van een scootmobiel een cursus volgt. Bovendien blijkt uit onze ervaring dat de technische veiligheid van de scootmobiel nog verbeterd kan worden.

 

In de periode 2004-2008 zijn jaarlijks circa 1.200 slachtoffers van een ongeval met de scootmobiel behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis.

Driekwart van de slachtoffers (940) is 55 jaar of ouder. Het aantal ongevallen is het hoogst in de leeftijdsgroep boven de 75 jaar. Meer dan de helft van de ongevallen van 55 plussers is een val. Meestal is er sprake van een eenzijdig ongeval en dus niet van een botsing met een ander voertuig of een voetganger.

Een derde van de slachtoffers ouder dan 55 jaar wordt jaarlijks in het ziekenhuis opgenomen. Hiervan is het merendeel ouder dan 75 jaar.

In deze periode zijn 6 slachtoffers op een SEH afdeling van een ziekenhuis overleden aan de gevolgen van een ongeval met de scootmobiel.

Zie ook : Consument en Veiligheid

 

Het aantal ongevallen met scootmobiels is vanaf 2001 vertienvoudigd!

De belangrijkste verklaring voor deze zeer forse stijging is de toename van het gebruik van de scootmobiel. Het aantal scootmobiels in ons land wordt geschat op 180.000. Jaarlijks breidt dit aantal zich uit met circa 35.000 nieuwe exemplaren.

 

Meest voorkomende oorzaak van ongevallen

Oorzaak nummer 1 is het rijgedrag en de veiligheidsbeleving van bestuurders. Slachtoffers zijn vaak mensen die hun leven lang op de fiets en brommer hebben gezeten of auto hebben gereden en het rijden op een scootmobiel zien als een fluitje van een cent. Maar dat blijkt toch anders en moeilijker te zijn dan mensen zich voorstellen; vooral door de vele andere weggebruikers op de voet- en fietspaden en het grote assortiment aan obstakels, zoals stoepranden, loszittende tegels, glasbakken en reclamezuilen. Daar moet je mee leren omgaan als bestuurder van een scootmobiel.

 

Scootmobiels in het verkeer

Scootmobiels zijn er in een uitvoering met 3 wielen en veelal een elektromotor en als gesloten 4 wielen voertuig, met veelal een verbrandingsmotor.

Volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens mogen scootmobiels ook op het voetpad rijden en parkeren. Ze mogen niet op auto(snel)wegen en niet op wegen die zijn verboden voor bromfietsen. Wat betreft voorrang zijn scootmobiels gelijk aan fietsers en bromfietsers.

Voor het besturen van een scootmobiel geldt een minimum leeftijd van 16 jaar, tenzij de snelheid minder is dan 10km/h.

Scootmobiels hebben in de praktijk een maximumsnelheid van 8 en 15km/h.

Bron: Consument en Veiligheid en VVN .

 

Bijzondere verkeersregels voor gehandicaptenvoertuig en scootmobiel

Er zijn voor gehandicaptenvoertuigen en scootmobiels bjzondere verkeersregels. Welke? Met deze link krijgt u deze op een rijtje.

Tevens met deze link een kaart met een opsomming van deze regels.

 

VVN: 'Rijvaardigheid scootmobieler onvoldoende'

Scootmobielbestuurders in Nederland hebben onvoldoende kennis van verkeersregels. Ook is hun rijvaardigheid onvoldoende. De bestuurders voelen zich bovendien niet veilig met hun scootmobiel in het verkeer. Dit concludeert Veilig Verkeer Nederland (VVN) na een inventarisatie onder de organisatoren van scootmobielcursussen. Het gevolg is dat veel scootmobieleigenaren hun voertuig ongebruikt in de schuur laten staan. Veilig Verkeer Nederland vindt dat iedereen die een scootmobiel gaat gebruiken, eerst een rijvaardigheidscursus moet volgen, zodat ouderen op een veilige manier mobiel kunnen blijven.

Lees verder met deze link.

 

Gebrek aan kennis en rijvaardigheid

De inventarisatie onder de organisatoren van scootmobielcursussen heeft uitgewezen dat de cursisten vaak bang zijn om te kantelen bij op- en afritten. Vanwege een slechte nekfunctie is achteruitrijden vaak een probleem. Daarnaast hebben scootmobielrijders moeite met het kiezen van de juiste plaats op de weg, houden ze onvoldoende rekening met het overige verkeer en rijden ze vaak met wisselende snelheid. Gelijkmatig gas geven of remmen blijkt een probleem. Jaarlijks organiseren vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland vele tientallen scootmobielcursussen. Momenteel neemt slechts een klein deel van alle scootmobielrijders deel aan een scootmobielcursus. Daar moet verandering in komen. Een scootmobielcursus zorgt immers niet alleen voor meer kennis en vaardigheden, maar geeft cursisten ook het zelfvertrouwen dat ze nodig hebben om veilig en zelfstandig op weg te gaan