Na de lagere school (en na een welverdiende vakantie) breekt voor de schoolverlaters  een nieuw tijdperk aan. Van de vertrouwde schoolomgeving en de bekende weg naar en van de lagere school worden de leerlingen uit de buitenkernen van de Gemeente Barneveld in september geconfronteerd met een totaal nieuwe situatie: op de fiets naar het voortgezet onderwijs in Barneveld. Om deze nieuwe leerlingen op deze dagelijkse fietstocht voor te bereiden heeft VVN-Afd. Barneveld het VOS-project ontwikkeld, waarin deze nog kwetsbare groep op een aansprekende manier wordt voorgelicht over de verkeersveiligheid van hun nieuwe schooltraject.

 

VOS staat voor:

        - Verkeers Onveilige Situatie

       - Veilig  Onderweg naar/van School

 

Wie zouden deze nieuwe leerlingen het beste kunnen vertellen over de verkeersgevaren die van huis naar de nieuwe school en terug kunnen optreden? Antwoord: de leerlingen, die een paar jaar eerder dezelfde stap hebben moeten doen en inmiddels een schat aan fiets- en verkeerservaring hebben opgedaan en de “nieuwkomers” in hun eigen taal over de risico’s kunnen vertellen. Leerlingen van het Voortgezet Middelbaar Onderwijs “de Meerwaarde” in Barneveld bezoeken in het voorjaar hun “oude” lagere school en geven de nieuwe leerlingen een PowerPoint-presentatie over het fietstraject naar en van de school in Barneveld met speciale aandacht voor de verkeersonveilige situaties op dit traject. Deze presentatie zal door deze leerlingen zelf worden voorbereid en samengesteld.

 

Het programma van 2010 ziet er als volgt uit:

Op dinsdag 8 juni wordende fietsroute door  leeringen van de  “Meerwaarde”in beeld gebracht.

Woensdag 9 juni worden de gegevens ge-evalueerd en verwerkt in een Power Point- presentatie, welke dan donderdag 10 juni gepresenteerd worden.

 

Via deze unieke samenwerking met “de Meerwaarde” hoopt VVN Afd.Barneveld een waardevolle bijdrage te leveren aan de verkeersopvoeding en -gedrag van de nieuwe lichting fietsende scholieren in de Gemeente Barneveld.

 

VVN afdeling Barneveld in samenwerking met de Politie van Barneveld hebben deze pilot-projekt opgezet, lees meer door deze klik.

 

Contact: klik hier voor e-mail naar onze contact persoon VOS-project.

 

Contactpersoon VOS-project:   

e-mail: vos-project@vvnbarneveld.nl