Barneveld is haantje de voorste!

 

Dinsdag 17 februari 2009 en verkeersouders hebben het eerste “Kijk uit” bord geplaatst en daarmee is de gemeente Barneveld de eerste gemeente die dit initiatief steunen.

Stichting ‘Kijk uit! Kinderen’ is september 2008 opgericht door een enthousiaste groep mensen. Wij storten ons met veel overgave op het verhogen van de verkeersveiligheid in de school omgeving en doen dit door heel Nederland!

Wist u dat momenteel 1 op de 3 verongelukte kinderen, onderweg is van of naar school?!

Dat aantal moet teruggedrongen worden!

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.kijkuit-kinderen.nl

 

Minder ongelukken door eerder aanschaffen scootmobiel

Door: Dennis Wessels | woensdag 4 maart 2009 13:33

 

BARNEVELD - Prominent, aanbieder van scootmobielen, vindt dat ouderen eerder moeten overgaan tot de aanschaf van een scootmobiel. Daarnaast zou volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) iedere bestuurder van een scootmobiel eerst op scootmobielcursus moeten. Op deze manier kan volgens Prominent en VVN het aantal ongelukken onder ouderen met een scootmobiel worden teruggedrongen.

 

Jaarlijks komen gemiddeld vijf scootmobiel bestuurders door een ongeluk om het leven en vallen er ruim zeshonderd gewonden. Volgens Peter ten Dam, scootmobiel adviseur bij Prominent, komt dit hoge aantal ongelukken mede doordat ouderen te laat overgaan op het gebruik van een scootmobiel. Pas als fysieke gebreken te erg worden, schaffen ouderen een scootmobiel aan.

 

“Voor veel ouderen is een scootmobiel nog steeds taboe. Ouderen geven aan pas voor een scootmobiel te kiezen als ze zich daartoe genoodzaakt voelen door hun fysieke beperkingen,” aldus Peter ten Dam.

 

Scootmobiel gebruikers voelen zich onveilig

Uit onderzoek blijkt dat scootmobiel gebruikers zich over het algemeen niet veilig voelen in het verkeer. Ouderen vinden het lastig om de juiste snelheid te houden en zijn bang dat hun scootmobiel kantelt bij op- en afritten. Als ouderen eerder een scootmobiel aanschaffen, is het eenvoudiger om het gebruik ervan goed onder de knie te krijgen. Daarnaast kan een scootmobielcursus uitkomst bieden.

 

PvdA zet zich in voor scootmobiel cursus

Ook PvdA Tweede Kamerlid Lia Roefs vindt dat er duidelijkere regels moeten komen omtrent het gebruik van scootmobielen. Momenteel rijden er in Nederland al 150.000 scootmobielen rond. Jaarlijks komen daar 35.000 bij. Roefs vindt het met name belangrijk dat bestuurders van scootmobielen zich veilig voelen in het verkeer en dat er geen onnodige irritatie ontstaat bij andere weggebruikers.

 

Bron: Barneveldse Krant

Eerste Nationale Verkeersveiligheidsprijs

Nieuwsbericht | 28-12-2009

 

Donderdag 22 april 2010 reikt minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat de eerste Nationale Verkeersveiligheidsprijs uit. Deze nieuwe, prestigieuze prijs is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, Veilig Verkeer Nederland en de ANWB. De prijs wordt uitgereikt op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC) 2010.

 

Oproep tot deelname

De Nationale Verkeersveiligheidsprijs zal worden toegekend aan een praktisch en inspirerend initiatief op het gebied van verkeersveiligheid. Dit kunnen initiatieven zijn van betrokken ouders of scholen, maar ook bedrijven, onderzoeks instituten en overheden kunnen met hun project voor de prijs in aanmerking komen. Iedereen mag meedingen!

 

Projecten kunnen tot 29 januari 2010 worden ingediend. Verdere vragen bij het indienen van een project kunt per mail worden gericht aan verkeersveiligheidsprijs@minvenw.nl.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

Een vakdeskundige jury zal de inzendingen beoordelen op een aantal criteria. In aanmerking komen lopende of afgeronde projecten die een belangrijk, aantoonbaar en positief effect hebben op de verkeersveiligheid. Belangrijk is dat het te belonen initiatief méér is dan alleen een noodzakelijke oplossing voor een bestaand probleem. Het moet anderen inspireren en aanzetten om zelf aan de slag te gaan. Andere beoordelingscriteria zijn het stimuleren van samenwerking tussen partijen en een blijvend effect van het initiatief.

 

Uit de ingediende projecten wordt een selectie gemaakt. Deze projecten worden genomineerd voor de prijs. De genomineerden krijgen de kans om hun nominatie uit te werken en te presenteren. De genomineerde projecten zullen ook op de kennis markt van het NVVC worden getoond in de vorm van een poster presentatie. Tijdens het NVVC wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. De prijs wordt uitgereikt door minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat.

 

Aanmelding en meer informatie

Meer informatie en de instructies voor het indienen van een project is te vinden op de web sites van de deelnemende partijen: www.verkeerenwaterstaat.nl, www.swov.nl, www.veiligverkeernederland.nl,  www.anwb.nl

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

VVN opent nieuw kantoor

29 september 2009

AMERSFOORT - Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat opent vandaag het nieuwe verenigingshuis van Veilig Verkeer Nederland in Amersfoort. VVN is een vereniging met tienduizenden leden, duizenden vrijwilligers, 290 afdelingen en 90 beroepskrachten. Dit nieuwe huis is er voor hen. Het regio kantoor West is ook gevestigd in het pand in Amersfoort. De opening vindt plaats op het grote plein voor het verenigingshuis. De officiële opening wordt verricht door staatssecretaris Tineke Huizinga, voorzitter Karla Peijs en burgemeester Albertine van Vliet.

Bron: Amersfoort Nu

 

 

Met de volgende link is de toespraak van Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa te lezen.

 

'Blij dat een kind veilig overkomt'

vrijdag 18 september 2009

• De scholen zijn weer begonnen, attenderen spandoeken ons. Houd rekening met kinderen. Ook staan op verschil­lende punten in de ge­meente Barneveld weer een aantal keren per dag klaar-overs klaar om jonge fietsers te helpen met oversteken.

DOOR MARJOLEIN SOL

BARNEVELD - "Klaar-overs zijn er voor de veiligheid van kinde­ren die op de fiets naar school gaan", zegt Joke van Midden­dorp van Veilig Verkeer Nederland-Barneveld. 'Ze worden ge­holpen bij moeilijke situaties. Soms gaat het om de snelheid, zoals in Barneveld op de Thorbeckelaan. Op de Wildzoom is het onoverzichtelijk en druk als de school uitgaat. Ook in Voorthuizen en Kootwijkerbroek zijn punten waar klaarovers hel­pen."

Jolande Haanschoten van basisschool De Spreng in Bar­neveld coördineert samen met Jacoline Hendriks van basis­school De Bron de klaar-overs voor de Thorbeckelaan/Johan de Wittlaan. Haanschoten: "Sinds een aantal jaren doen  we het samen. We hebben de tijden verdeeld en overleggen over praktische zaken. Op De Spreng hebben we zo'n vijfentwintig klaarovers. Die doen dat alle­maal op vrijwillige basis. Het is jammer dat we op een aantal tij­den nog klaarovers missen. De Thorbeckelaan is toch altijd druk. Meestal zijn het ouders die klaar-overen, maar ook een opa of oma, buurman of wie dan ook mag het doen. Je wordt opgeleid als officieel verkeers-brigadier en je bent dan be­voegd om een stopteken te ge­ven. Wist je dat er zelfs een boe­te van 150 euro aan kan hangen,wanneer iemand een stopteken negeert?"

Hettie Schakel en Baukje van 't Zet hebben beiden kinderen op De Spreng en vor­men een klaaroverduo bij de Thorbeckelaan. Schakel: "Het komt wekelijks voor dat iemand de regels overtreedt. Automobi­listen die snel nog even willen afslaan terwijl fietsers al aan het oversteken zijn. Het is soms ook onwetendheid, denk ik. Het stopverbod geldt bijvoorbeeld ook voor fietsers op de Thorbec­kelaan, ondanks dat ze op de voorrangsweg rijden. Je moet als klaarover ook feeling krij­gen met verkeerssituaties. Zo hebben vrachtwagens een lan­gere remweg nodig."

Van 't Zet: "Ik merk dat oogcontact zoeken met automobilisten helpt. Men­sen doen vaak hun dingen in de auto, zoals bellen. Het klaar-overen kost je niets extra's. Ik doe het al drie jaar. Ik heb er eerst jaren zelf gebruik van ge­maakt voor mijn kinderen en toen ben ik het zelf gaan doen. Voor de veiligheid."

Schakel: “Ik wilde iets doen voor school en dit past bij mij. Ik krijg soms wel een kloppend hart bij een situ­atie. Automobilisten die laat remmen, waardoor je je af­vraagt of ze je wel zien. Of flauw doorrollen en uitdagend kijken. Maar je hebt ook begrip nodig van ouders die gebruik maken van de klaarovers. Zij zijn soms ongeduldig, terwijl we moeten wachten tot de weg aan twee kanten vrij is. Maar ik weet zeker dat menig ouder blij is dat hun kind veilig overkomt."

Bron: Barneveld Vandaag

 

Fiets verkeersexamen

Mei 2009

 

VOORTHUIZEN - Ook dit jaar zijn in Voorthuizen het fiets verkeersexamen afgelegd voor groep 8 van de basisschool. Met de volgende link zijn de foto’s te bekijken.

Klik hier !

 

Verkeersexamen scholieren in Barneveld

dinsdag 12 mei 2009 13:11

BARNEVELD - Bij het Hulpverleningscentrum in Barneveld zijn maandagmorgen de verkeersexamens gestart. Leerlingen uit groep zeven of acht van Basisscholen De Spreng en De Vogelhorst uit Barneveld, De Bron uit Stroe, De Zaaier uit Terschuur en De Lichtboei uit Kootwijkerbroek namen vanmorgen deel.

's Middags waren de Lange Voren uit Barneveld en de Koningin Beatrixschool uit Kootwijkerbroek aan de beurt. Op dinsdag, woensdag en vrijdag zijn er 's ochtends verkeersexamens in Barneveld, in Voorthuizen worden ze donderdagmiddag gehouden.

In totaal doen 29 Basisscholen uit de gemeente Barneveld mee, waarvan 730 leerlingen het examen in Barneveld afleggen en 190 in Voorthuizen.

 

,,De praktijk verkeersexamens zijn voor de scholieren dit jaar extra spannend in Barneveld, omdat er weg werkzaamheden zijn op de Thorbeckelaan'', zegt Joke van de afdeling Barneveld van Veilig Verkeer Nederland. ,,Maar dit is een goede oefening, want fietsers kunnen dit vaker tegenkomen."

Bron: Barneveldse Krant

 

 

 

 

Opmerking bij foto:

Klaar-overs Hettie Schakel en Baukje van 't Zet bij de kruising Thorbeckelaan/Johan de Wittlaan in Barneveld. Schakel grijpt in, omdat een automobilist wil afslaan, terwijl fietsers al van twee kanten aan het oversteken zijn.

foto: Marjolein Sol