counter and web stats Manifest VVN
Sitemap

website update van:

31-03-2010

info@vvnbarneveld.nl

site update met RSS-feed

RSS-feed

© 2008-2010 VVN Barneveld

VVN Barneveld.
Bestuur.
Thema's.
Basisscholen.
BROEM-Seniorenrit.
Scootmobiel.
VOS project.
Veilig Honk.
VVN in het nieuws.
Diversen.
Activiteiten agenda.
Links.
Contact.
Inloggen.
Afdeling Barneveld
VVN

Politiek Barneveld en VVN Barneveld

Veilig Verkeer Nederland

Afdeling Barneveld

www.vvnbarneveld.nl

www.veiligverkeernederland.nl

info@vvnbarneveld.nl

 

 

Geachte College van Burgemeester en Wethouders en geacht bestuur resp. programmacommissie,

 

Op 3 maart 2010 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Uw politieke partij, uw lijst, doet daaraan mee. Wij ook! Wij willen graag een bijdrage leveren aan uw programma.

Veiligheid in het verkeer is een voorwaarde voor een leefbare omgeving. Daarom richten wij ons tot u, bestuur en commissie, met het manifest: "Veiligheid, dat doen wij samen!"

Uit naam en in het belang van de bewoners van deze gemeente doen wij een dringend beroep op u, om van verkeersveiligheid EEN PUNT TE MAKEN.

Uw partij, uw gemeenteraad, is verantwoordelijk voor veiligheid: u kunt onveilige situaties aanpakken en voorkomen.

Veilig Verkeer Nederland heeft een manifest opgesteld.

Ditzelfde manifest heeft onze voorzitter Karla Peijs overhandigd aan staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat, tijdens de opening van het nieuwe verenigingshuis van VVN Nederland in Amersfoort op 30 september j.l.

In de bijlage zenden wij ons manifest. Mogen wij erop rekenen dat u de strekking van dit manifest meeneemt in uw verkiezings programma?

Graag nodigen wij u uit om samen met ons van gedachten te wisselen.

 

Ter info:

VVN Nederland is in 1932 opgericht en is een vereniging met tienduizenden leden, duizenden vrijwilligers met 290 afdelingen. Tevens heeft VVN Nederland 90 gepassioneerd beroepskrachten in dienst.

 

Met vriendelijke groet,
Veilig Verkeer Nederland, Regio Barneveld

 

Bestuursleden: Nico van Maanen, Harry Schoemaker, Joke van Middendorp, Cornélie Hoogenraad, Marius van Oorschot en René Kerbel

 

Klik op Manifest om deze te downloaden

Manifest.pdf
Manifest.pdf

Met de volgende brief hebben wij aan politiek Barneveld aandacht gevraagd voor ons manifest.