counter and web stats VOS in het nieuws
Sitemap

website update van:

01-01-2014

info@vvnbarneveld.nl

site update met RSS-feed

RSS-feed

© 2008-2014 VVN Barneveld

VVN Barneveld.
Bestuur.
Thema's.
Basisscholen.
BROEM-Seniorenrit.
Scootmobiel.
VOS project.
Veilig Honk.
VVN in het nieuws.
Diversen.
Activiteiten agenda.
Links.
Contact.
Inloggen.
Afdeling Barneveld
2014
VVN

Gemeente steunt 'VOS let op!'

Donderdag 20 september 2007

Leerlingen van Groen van Prinsterercollege

Van dit geld kan de Barneveldse afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) onder meer tien digitale camera’s en veiligheidsvesten aanschaffen.

''Project komt veiligheid ten goede”

 

BARNEVELD - De gemeente Barneveld stelt eenmalig 3100 euro subsidie beschikbaar voor het project 'VOS let op!', waarin middelbare scholieren onveilige verkeerssituaties op schoolrou-tes in beeld brengen.

 

Door Geertjan Jansen

Veilig Verkeer Ne­derland (VVN) onder meer tien digitale caniera's en veiligheids-vesten aanschaffen.

Het project 'VOS let Op!', een initiatief van de Barneveldse po­litie, VVN en de Vrijwilligerscen-trale Barneveld (VCB), werd in mei in Barneveld voor de eerste keer uitgevoerd. VOS staat voor Verkeers Onveilige Situaties.

Onveilige situaties

Leerlingen van het Groen van Prinsterercollege brachten tijdens hun maatschappelijke stage met camera's onveilige verkeerssitu­aties op de fietsroute Garderen-Voorthuizen-Barneveld in beeld. Dit gebeurde onder begeleiding van studenten maatschappelijk werk van de Christelijke Hoge­school Ede (CHE).

Eind juni presenteerden de derdejaars GvP-leerlingen de uit­komsten op diverse basisscholen aan toekomstige brugklassers. Het idee hierachter is dat basisscho­lieren eerder luisteren naar 'leef­tijdgenoten' dan naar ouderen.

CHE-studenten Stevin Fieret en Betty Wolters sloten het project woensdag af met een presentatie voor de leden van de raadscom­missie Samenleving.

Groot succes

Ze deelden mee dat het project een groot succes is geworden en dat komende jaren verder uitgebouwd kan worden naar andere scholen. De raadsleden reageerden en­thousiast op de presentatie.

Ook wethouder Leen Verweij was vol lof. „Gezien het nut en het be­lang van dit project willen we het eenmalig financieel ondersteunen. 'VOS let op!' komt de verkeersvei­ligheid ten goede en daar zijn we een warm voorstander van”.

Bron: Barneveldse Krant

VOS in het nieuws