counter and web stats Missiestatement
Sitemap
Afdeling Barneveld

31-03-2010

website update van:

info@vvnbarneveld.nl

RSS-feed

VVN Barneveld.
Bestuur.
Thema's.
Basisscholen.
BROEM-Seniorenrit.
Scootmobiel.
VOS project.
Veilig Honk.
VVN in het nieuws.
Diversen.
Activiteiten agenda.
Links.
Contact.
Inloggen.

© 2008-2010 VVN Barneveld

NIEUWS

VVN Barneveld

Veilig Verkeer Nederland is een maatschappelijke organisatie waarin vrijwilligers en beroepskrachten zich hebben verenigd. We zetten ons in voor de bevordering van de verkeersveiligheid in Nederland. Het is een onafhankelijk burgerinitiatief dat verkeersveilig gedrag en beleid wil stimuleren. Hiervoor mobiliseren wij mensen en middelen.

 

Ambitie

  Veilig Verkeer Nederland wil een groeiend aantal Nederlanders actief betrekken bij het thema verkeersveiligheid.

 

Missie

  Iedereen heeft het recht om veilig de straat op te kunnen. Veilig Verkeer Nederland is de maatschappelijke organisatie die zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en ze actief bij verkeersveiligheid te betrekken.

 

Visie

  Iedereen heeft er recht op om veilig de straat op te kunnen. Maar dat recht is niet vanzelfsprekend, het moet bevochten worden. Ongeacht de wijze waarop men aan het verkeer deelneemt, heeft iedereen gelijke rechten op veilige mobiliteit. Als naar de huidige verkeerspraktijk gekeken wordt, dan kan vastgesteld worden, dat deze rechten niet gelijk zijn verdeeld. Veilig Verkeer Nederland komt op voor veilige mobiliteit voor iedereen maar in het bijzonder voor de rechten van de kwetsbare weggebruikers.

Missie Statement VVN